Algemene Voorwaarden Zangstudio The Voice

Lessen en Tarieven

De lessen worden op een vaste dag en tijdstip gegeven, rekening houdend met de roosters. Tijdens de vakanties gelden aangepaste lesdagen en tijden. Lessen die niet worden gevolgd zullen normaal gesproken doorberekend worden. Bij dringende reden of overmacht kan in overleg de les worden ingehaald, mits dit uiterlijk 24 uur van te voren wordt gemeld. (groepslessen van de presentatieklas kunnen niet worden ingehaald noch vind er restitutie plaats!) Uiteraard dient er altijd netjes afgebeld te worden. De leerling zal wekelijks of tweewekelijks op een vaste dag en vast tijdstip in de week zangles volgen. Het is gebruikelijk dat de leerling een kwartaal vooruit betaald. Bij betaling van een termijn is er geen restitutie van het lesgeld mogelijk bij tussentijdse stopzetting, om wat voor reden dan ook.

Absentie docente

Mocht de docente niet kunnen les geven (bijvoorbeeld bij ziekte) zal deze tijdig afbellen. Deze les zal dan verschoven worden naar de volgende keer. De reeks van de betaalde lessen schuift daarmee ook op.

Absentie leerling

Wanneer de leerling door ziekte of overmacht geen gebruik maakt van de les kan deze bij hoge uitzondering in diezelfde week worden ingehaald, mits dit op tijd wordt doorgegeven (24 uur van te voren) en in het rooster past. De lessen kunnen niet worden meegenomen naar een volgend kwartaal. De zangles is persoonsgebonden en kan dus ook niet door iemand anders worden overgenomen. De leerling heeft geen recht op restitutie van het lesgeld van de desbetreffende les. Wanneer de leerling niet kan komen dan wordt het zeer op prijs gesteld om af te bellen. De lessen beginnen en eindigen op de afgesproken tijd, ook als de leerling te laat is.

Zangles opzeggen

Bij inschrijving bindt de leerling zich voor minimaal vier zanglessen aan 'Zangstudio The Voice', met stilzwijgende verlenging voor de rest van het lesjaar. Mocht de leerling besluiten om te stoppen met zangles dan dient de leerling dit uiterlijk twee weken vóór de laatste afgesproken zangles te melden.

Aansprakelijkheid

Zangstudio The Voice is niet aansprakelijk voor het kwijtraken van, of schade aan jassen en andere eigendommen van onze bezoekers/leerlingen. Zangstudio The Voice is niet aansprakelijk voor verwondingen, blessures e.d. die bezoekers/leerlingen van Zangstudio The Voice oplopen tijdens, voor en na de zanglessen. Door de leerling/bezoeker van Zangstudio The Voice veroorzaakte schade is op de leerling/bezoeker van Zangstudio The Voice verhaalbaar op grond van de wettelijke aansprakelijkheid.

Calimiteiten

In geval van calimiteiten of gezondheidsbedreigende situaties, wordt het advies van de RIVD/RIVM opgevolgd. In dat geval kunnen er lessen uitvallen. De leerling heeft in dat geval geen recht op restitutie van het lesgeld van de desbetreffende les.

 

 

Privacy

Zangstudio The Voice kan beeldmateriaal (foto's, video's, geluidsfragmenten, etc.) maken tijdens lessen en voorstellingen. Deze kunnen op haar website, op dvd's of via social media gepubliceerd worden. Hierop zijn de leerlingen herkenbaar.

Lesovereenkomst

Wanneer de leerling besluit zangles te willen volgen, dient de leerling de lesovereenkomst (die in de proefles wordt overhandigd) te tekenen en tijdens de eerst geplande les aan de docente te overhandigen. Door de lesovereenkomst te tekenen, geef je aan akkoord te gaan met de tarieven en bovenstaande voorwaarden.

 

ADRES

CONTACT & INSCHRIJVEN

Let op: soms komt onze reactiemail in de Spamfolder terecht, met name bij Hotmail accounts.

© Copyright 2016-2024 Zangstudio The Voice. Website door Hitcom.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies om goed te functioneren. Er wordt geen gebruik gemaakt van 3rd party trackers.  Accept